PRIMĂRIA COMUNEI BUDACU DE JOS

Comuna
»Aşezare geografică
»Istoric
»Şcoala
»Biserica
»Activităţi culturale
»Activităţi economice
»Sate componente
»Activităţi sportive
Primăria
»Primar
»Viceprimar
»Secretar
»Consiliul local
»Stare civilă
»Asistenţă socială
»Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
»Buget local
»Obiective de investiții 2011
»Achiziţii publice
»Concursuri
»Informatii publice
»Monitorul oficial local
Informaţii
»Hotărâri ale CL
»Documente stare civilă
»Program audienţe
Ultima actualizare: 31.05.2024


Stare civilă

Cotat ca un serviciu public de o importanţă majoră în viaţa comunităţii, serviciul de stare civilă definit prin Legea 119/1996 a devenit cel mai important furnizor de date privind evidenţa de stare civilă.
Atribuţiile de stare civilă sunt duse la îndeplinire de către secretarul comunei care se ocupă de întocmirea tuturor actelor definite de legea mai sus amintită.
În decursul anului 2008 au  fost înregistrate un număr de 237 acte şi fapte de stare civilă după cum urmează:
- acte de naştere înregistrate 3 (transcrieri)
- acte de căsătorie înregistrate 18
- acte de deces înregistrate 31
În cadrul activităţii desfăşurate în acest serviciu sau mai eliberat un număr de 103 certificate de stare civilă după cum urmează:
- certificate de naştere – 26
- certificate de căsătorie – 36
- certificate de deces – 41
Tot în acest serviciu s-au mai eliberat de extrase pentru uzul organelor de stat. Este bine ştiut că la serviciul de stare civilă se operează în registrele de naştere şi de căsătorie sentinţe de divorţ, astfel s-au operat sentinţe de divorţ şi s-au făcut de comunicări de menţiune. Totodată, în conformitate cu H.G.495/1997 s-au eliberat livrete de familie.
Deoarece serviciul de stare civilă poate fi în orice moment o oglindă a stării locuitorilor comunei, s-a născut ideea editării unei cărţi care să relateze printre menţionarea actelor de stare civilă, utilitatea acestor, dar şi necesitatea lor de a fi întocmite date privind naşterile, căsătoriile şi decesele, însoţite de poze axate în principal pe actul de căsătorie.
Noutăţi
31.05.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
6.03.2024 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
31.08.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Buget
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale CL
10.06.2023 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
28.04.2023 - Anunt concurs Compartimentului Implementare Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
24.02.2023 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
14.07.2022 - Centralizator Nominal Proba Scrisa.pdf
22.06.2022 - Anunt Concurs Referent Comp Implement Fonduri Europene
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
25.03.2022 - Am actualizat secțiunea Buget
8.12.2021 - Am actualizat secțiunea Achizitii publice
1.11.2020 - Adresa deseuri verzi.pdf
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Buget
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
8.04.2021 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
28.10.2020 - Informare - Haideți să colectăm corect deșeurile!
19.10.2020 - Anunt concurs Referent debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă agricolă
12.10.2020 - Anunt concurs şofer din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
11.06.2020 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
21.04.2020 - Am actualizat secțiunea Buget 2019
21.04.2020 - Anunt licitatie închiriere spaţii
21.04.2020 - Anunt concurs pentru un post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
20.02.2020 - Rezultate concurs Sef Birou
20.01.2020 - Anunt Concurs
25.10.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
5.06.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
6.03.2018 - Actualizari Hotarari ale consiliului local 2018
6.03.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2017
27.02.2018 - Hotarari ale consiliului local 2018
25.02.2018 - Anunt licitatie pasune
25.10.2017 - Am actualizat secțiunea Buget
20.05.2017 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale consiliului local
26.04.2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO 19.12.2016 - Buget local 2016
Vremea la Budacu de Jos

Adrese utile
www.presidency.ro
www.guv.ro
www.parlament.ro
www.cjbn.ro
www.prefecturabn.ro
www.sapard.info
Galerie foto
Budacu de Jos
Jelna
Budus
Monariu
Simioneşti
  Site realizat de Muresan Ciprian - mcip.ro