PRIMĂRIA COMUNEI BUDACU DE JOS
  Comuna | Primăria | Noutăţi | Galerie foto | Contact

Comuna
»Aşezare geografică
»Istoric
»Şcoala
»Biserica
»Activităţi culturale
»Activităţi economice
»Sate componente
»Activităţi sportive
Primăria
»Primar
»Viceprimar
»Secretar
»Consiliul local
»Stare civilă
»Asistenţă socială
»Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
»Buget local
»Obiective de investiții 2011
»Achiziţii publice
»Concursuri
»Informatii publice
Informaţii
»Declaraţi de avere
»Declaraţii de interese
»Hotărâri ale CL
»Documente stare civilă
»Program audienţe
Ultima actualizare: 20.02.2020


Asistenţă socială

Atunci când vorbim despre starea socială a comunei noastre nu trebuie să ne referim strict la asigurarea venitului minim garantat, ci şi la priorităţile care au stat în faţa administraţiei locale privind asigurarea locurilor de muncă, depistarea locaţiilor care solicitau personal, precum şi la asigurarea  sub diferite forme a unor condiţii de trai şi de existenţă normală pentru persoanele care se află în dificultate, temporar sau de o perioadă mai lungă de timp.
Chiar dacă nu beneficiază de un serviciu social calificat, putem să afirmăm că prin participarea persoanelor care fac parte din aparatul de lucru al primarului, la diferite cursuri pe această temă, încet, încet s-a format un nucleu de lucru capabil să rezolve problemele comunităţii în primul rând şi în al  doilea rând să aplice prevederile legale în domeniu.
Există motivaţia permanentă de existenţă a unui serviciu social cu atribuţii exclusiv în acest domeniu, având în vedere crearea condiţiilor legislative şi a necesităţilor definite.
Activitatea în acest domeniu este hotărâtoare în aplicarea:

  1. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,.
  2. Legea 61/1993 privind dosarele pentru alocaţii de stat,
  3. O.U.G. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală,
  4. O.M.S.F. 402/2001 privind distribuţia laptelui praf.

Conform acestor legi mai sus amintite, prin aparatul de specialitate al primarului, au fost rezolvate mai multe cereri şi solicitări înregistrate, după cum urmează:
- în totalitate există 26 de dosare de ajutor social, prevăzute de Legea 416/2001 (faţă de 36 în 2007);
- în conformitate cu art. 25 din Legea 416/2001, privind alocaţia pentru copiii nou-noscuţi, în anul 2008 s-au acordat 34 de alocaţii (în 2007 - 28).
- pentru sezonul rece noiembrie 2007 – martie 2009 au fost înregistrate şi aprobate 624 de cereri, conform O.U.G. 107/2006 şi 25 conform L.416/2001.
- Conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială, pentru persoanele vârstnice, în anul 2008, au fost înregistrate cereri pentru însoţirea în faţa unui notar public a 2 persoane.
- De asemenea, la Primăria comunei Budacu de Jos au fost angajaţi un număr de 15  asistenţi personali pentru persoane cu handicap;
- În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei 402/2001 pe raza comunei Budacu de Jos s-a distribuit lapte praf unui număr de 30 copii, cu vârste de la 0-12 luni.
- Conform Legii 61/1993 la serviciul de asistenţă socială s-au înregistrat cereri pentru întocmirea a 39 dosare alocaţii de Stat pentru copii, care au fost aprobate şi sunt în plată;
- Conform OUG 105/2003 şi a NM nr. 1539/2003, privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală s-au înregistrat:
- 42 de dosare pentru alocaţia familială complementară (în 2007 - 37);
- 21 dosare pentru alocaţia  familială monoparentală (în 2007 - 59);
- pe parcursul anului au fost monitorizaţi 12 copii care se află în plasament familial;
-  S-a instituit tutela pentru 1 copil minor;
-  Conform L.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului s-au întocmit 16 dosare (în 2007 - 36).Noutăţi
20.02.2020 - Anunt concurn pentru un post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
20.02.2020 - Rezultate concurs Sef Birou
20.01.2020 - Anunt Concurs
25.10.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
5.06.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
6.03.2018 - Actualizari Hotarari ale consiliului local 2018
6.03.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2017
27.02.2018 - Hotarari ale consiliului local 2018
25.02.2018 - Anunt licitatie pasune
25.10.2017 - Am actualizat secțiunea Buget
20.05.2017 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale consiliului local
26.04.2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO 19.12.2016 - Buget local 2016
Vremea la Budacu de Jos

Adrese utile
www.presidency.ro
www.guv.ro
www.parlament.ro
www.cjbn.ro
www.prefecturabn.ro
www.sapard.info
Galerie foto
Budacu de Jos
Jelna
Budus
Monariu
Simioneşti
  Site realizat de Muresan Ciprian - mcip.ro