PRIMĂRIA COMUNEI BUDACU DE JOS

Comuna
»Aşezare geografică
»Istoric
»Şcoala
»Biserica
»Activităţi culturale
»Activităţi economice
»Sate componente
»Activităţi sportive
Primăria
»Primar
»Viceprimar
»Secretar
»Consiliul local
»Stare civilă
»Asistenţă socială
»Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
»Buget local
»Obiective de investiții 2011
»Achiziţii publice
»Concursuri
»Informatii publice
»Monitorul oficial local
Informaţii
»Hotărâri ale CL
»Documente stare civilă
»Program audienţe
Ultima actualizare: 15.05.2021


Achiziţii publice

Închiriere spaţii
ANUNŢ privind închirierea – prin licitaţie publică – a unor spaţii situate în imobile proprietate a comunei Budacu de Jos

Achiziție dotări - mobilier
Anunt achizitie mobilier.pdf

Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale aparținând UAT Comuna Budacu de Jos, în vederea înscrierii imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
Anunt achizitie directa
Caiet de sarcini
Formulare

Lucrari necesare receptiei lucrarii: Alimentare cu apă a localitatilor Budacu de Jos si Budus, comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud
Anunt achizitie directa
Centralizator

Lucrari necesare receptiei lucrarii: Alimentare cu apă a localitatilor Budacu de Jos si Budus, comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud
Anunt achizitie directa

Construire reţea de canalizare, staţie de epurare şi construire rețea de apă, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud
Anunt achizitie directa

Reparații acoperiș Școală gimnazială Simionești, comuna Budacu de Jos
Anunt achizitie directa
Liste de cantitati
Formulare

Reparații acoperiș Magazie Budacu de Jos
Anunt achizitie directa
Liste de cantitati
Formulare

Balastare drumuri în Monariu și Jelna, comuna Budacu de Jos
Anunt achizitie directa
Liste de cantitati
Formulare

Reparații șarpantă și învelitoare bloc Budacu de Jos
Anunt achizitie directa
Liste de cantitati
Caiet de sarcini
Formulare

Refaceri drumuri dupa calamitatile din 26.06.2017
ANUNT ACHIZITIE CALAMITATI
LISTE DE CANTITATI
CAIET DE SARCINI
ANTEMASURATORI
Formulare Refaceri drumuri dupa calamitatile din 26.06.2018

Anunt achizitie directa

Formulare exploatare forestiera
Noutăţi
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Buget
10.05.2021 - Am actualizat secțiunea Informatii publice
8.04.2021 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
28.10.2020 - Informare - Haideți să colectăm corect deșeurile!
19.10.2020 - Anunt concurs Referent debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă agricolă
12.10.2020 - Anunt concurs şofer din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
11.06.2020 - Am actualizat secțiunea Hotarari CL
21.04.2020 - Am actualizat secțiunea Buget 2019
21.04.2020 - Anunt licitatie închiriere spaţii
21.04.2020 - Anunt concurs pentru un post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere
20.02.2020 - Rezultate concurs Sef Birou
20.01.2020 - Anunt Concurs
25.10.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
5.06.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2018
6.03.2018 - Actualizari Hotarari ale consiliului local 2018
6.03.2018 - Am actualizat secțiunea Buget 2017
27.02.2018 - Hotarari ale consiliului local 2018
25.02.2018 - Anunt licitatie pasune
25.10.2017 - Am actualizat secțiunea Buget
20.05.2017 - Am actualizat secțiunea Hotărâri ale consiliului local
26.04.2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO 19.12.2016 - Buget local 2016
Vremea la Budacu de Jos

Adrese utile
www.presidency.ro
www.guv.ro
www.parlament.ro
www.cjbn.ro
www.prefecturabn.ro
www.sapard.info
Galerie foto
Budacu de Jos
Jelna
Budus
Monariu
Simioneşti
  Site realizat de Muresan Ciprian - mcip.ro